Ochrona zwierząt – nie tylko futerkowych

Czerwona Księga Zwierząt po raz pierwszy ukazała się w 1963 roku, chociaż już w 1949 roku powstała lista gatunków zagrożonych. Została ona opublikowana przez UICN, czyli Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów. Na stronach Księgi zostały wyróżnione wszystkie gatunki zwierząt, które są zagrożone wyginięciem. Poszczególne zwierzęta przypisywane są do odpowiednich im kategorii, ze względu na poziom zagrożenia, który ich dotyczy. Wiele z tych niebezpieczeństw, jakie na nie czyhają, jest związanych z działalnością człowieka, który coraz bardziej ingeruje w środowisko naturalne oraz bezpośrednio w pierwotne siedliska różnych gatunków zwierząt.   Analogicznie do Czerwonej Księgi Zwierząt powstał spis roślin zagrożonych wyginięciem. Podobnie jak w przypadku zwierząt tutaj też największymi niszczycielami są ludzie. W obu przypadkach...

czytaj dalej

Zmiany środowiska naturalnego a zwierzęta

Człowiek od początków swego istnienia ingeruje w naturę i czyni to na dwa sposoby. Z jednej strony podejmuje działania mające na celu zwiększyć zasoby, jakie oferuje nam matka natura. Jednak równocześnie mniej lub bardziej świadomie niszczy to całe bogactwo natury. Zawierzyliśmy, jakoby było ono nieskończone i tym samym można z niego czerpać nieprzerwanie. Dziś wiemy, że jest jednak inaczej. Niektórzy już przejrzeli na oczy i starają się uświadomić innych.   Globalnym problemem są wszelkie zanieczyszczenia, jakie wytwarza człowiek. Odpady przedostają się do gleby, rzek, a natura nie jest sobie w stanie sama z tym poradzić. Podobnie jest ze ściekami kanalizacyjnymi, które przedostają się często do wód gruntowych.   Najgłośniej mówi się o efekcie cieplarnianym....

czytaj dalej

Pomoc dla zwierząt i roślin

Od ponad stu lat można zaobserwować wymieranie wielu gatunków zwierząt i roślin. Skala tego zjawiska jest ogromna i prowadzone są działania, które zmierzają do niedopuszczenia do dalszej degradacji fauny i flory. Mimo wszystko nadal i codziennie wycinane są ogromne hektary lasów deszczowych, określanych jako „Zielone płuca Ziemi”, a do atmosfery przedostaje się wciąż wiele szkodliwych substancji, które zatruwają powietrze. Urbanizacja i przemysł nie mogą pogodzić się naturą, nie mówiąc już o osiągnięciu nawet optymalnego stanu, który będzie zadowalał ludzi i nie godził przy tym w ekosystem. Człowiek beznamiętnie i nadmiernie czerpie z zasobów natury, co jak dziś możemy zaobserwować, ma negatywne skutki dla klimatu.   Jednak jak już wcześniej wspomniano podejmowane są wysiłki,aby ratować...

czytaj dalej

Foka

Wielu z nas zapewne przyzna, że foka to wyjątkowo urocze zwierzę. Każdy kto miała przyjemność oglądać występy tych zwierząt np. w parku wodnym, na długo pozostał pod wrażeniem ich umiejętności. Jednak istnieje spore ryzyko, że w niedługim czasie zwierzęta te będziemy mogli oglądać tylko i wyłącznie w tego typu miejscach. Jest to związane z wieloma zagrożeniami, jakie napotyka ten gatunek, głównie za sprawą działalności człowieka, która odbywa się w ich naturalnych siedliskach. Oczywiście są prowadzone akcje, mające na celu zapobiec wyginięciu fok i jak do tej pory wysiłki nie idą na marne, gdyż populacja tych zwierząt powoli, ale stopniowo wzrasta.   Największe zagrożenie dla fok, to oczywiście ingerencja człowieka w ich naturalne siedliska, gdzie...

czytaj dalej