Zmiany środowiska naturalnego a zwierzęta

metalowe dmuchawy przemysłowe

Człowiek od początków swego istnienia ingeruje w naturę i czyni to na dwa sposoby. Z jednej strony podejmuje działania mające na celu zwiększyć zasoby, jakie oferuje nam matka natura. Jednak równocześnie mniej lub bardziej świadomie niszczy to całe bogactwo natury. Zawierzyliśmy, jakoby było ono nieskończone i tym samym można z niego czerpać nieprzerwanie. Dziś wiemy, że jest jednak inaczej. Niektórzy już przejrzeli na oczy i starają się uświadomić innych.

 

Globalnym problemem są wszelkie zanieczyszczenia, jakie wytwarza człowiek. Odpady przedostają się do gleby, rzek, a natura nie jest sobie w stanie sama z tym poradzić. Podobnie jest ze ściekami kanalizacyjnymi, które przedostają się często do wód gruntowych.

 

Najgłośniej mówi się o efekcie cieplarnianym. Szybki wzrost stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, będącego główną przyczyną tego zjawiska niekorzystnego dla całej planety, związany jest ze spalanie różnorodnych materiałów organicznych. Wśród nich można wymienić drewno, węgiel kamienny, ropę naftową oraz gaz ziemny, które są podstawowymi surowcami wykorzystywanymi między innymi do zasilania fabryk, a także domostw.

 

Drugim z kolei zagrożeniem mającym ogromny wpływ na zanieczyszczenie środowiska, jest działanie zakładów chemicznych, ciepłowniczych, oraz hut żelaza. Produktami ubocznymi ich pracy są szkodliwe związki chemiczne oraz pierwiastki przedostające się do atmosfery. W szczególności najbardziej szkodliwy jest dwutlenek azotu oraz dwutlenek węgla, gdyż to one doprowadzają do powstawiania tzw. kwaśnych deszczy, czyli zawierających kwas siarkowy. Kwaśne deszcze degradują glebę, co wiąże się z obumieraniem roślin oraz zwierząt, które to żywią się nimi.

 

W kontekście zanieczyszczenia środowiska nie można zapominać o wodzie, która podobnie jak powietrze jest nam potrzebna do życia. Wśród głównych przyczyn złego stanu rzek można wymienić chociażby przedostające się do nich miejskie i przemysłowe ścieki oraz te spływające z pól uprawnych, często nawożonych substancjami chemicznymi. Większe akweny, takie jak morza i oceany zagrożone są wyciekami ropy. Woda spadająca na ziemie pod postacią deszczu, śniegu czy też gradu w atmosferze pochłania wiele szkodliwych gazów, amoniak, brud i wszelkie zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, które przenoszone są wraz opadami na ziemię.