Tygrys bengalski

Tygrysy są zwierzętami, które nie są w stanie przystosować się do zmian zachodzących w środowisku naturalnym, zainicjowanych przez człowieka. Z racji tego, że do życia potrzebują ogromnych rozmiarów siedlisk, ich populacja znacznie się zmniejsza wraz z ekspansją ludzi na tereny dotychczas tylko zamieszkiwane przez te kotowate. Od lat 50-tych ubiegłego wieku z ośmiu podgatunków tygrysa wyginęły już trzy (kaspijski, balijski, jawajski). Pozostałe 5 podgatunków stale jest zagrożonych wyginięciem, gdyż szacuje się, że obecnie na świecie żyje na wolności tylko 3000 osobników.

 

Oczywiście największą winę za wymieranie tygrysów ponoszą ludzie. W XX wieku sporą popularnością cieszyły się polowania na te zwierzęta. Podczas tych barbarzyńskich rozrywek została odstrzelona ogromna liczba tygrysów, tylko i wyłącznie „dla sportu”. Z kolei od lat 40-tych przez ponad półwiecze ludzie zasiedlali nowe obszary, wypierając z nich tygrysy. Wówczas prowadzone były na ogromną skalę wycinki lasów oraz wybijanie różnych gatunków zwierząt, które stanowiły potencjalne zagrożenie dla ludzkich siedzib. Takie działanie człowieka doprowadziło do sytuacji, że znacznie zmniejszyła się ilość pożywienia i tygrysy nie miały na co polować, aby się w pełni wyżywić. Dlatego też na niebezpieczną odległość tygrysy zbliżały się do ludzkich domostw w celu zdobycia pożywienia i wówczas najczęściej były odstrzeliwane przez wystraszonych ludzi.

 

Tygrysy do pełni życia potrzebują ogromnych połaci terenu, nietkniętych ludzką ręką i zdominowanych przez ich obecność. Przyjmuje się bowiem, że obszar wielkości ok. 100 km/2 jest idealny pod względem warunków do rozwoju, rozrodu i pod kątem pożywienia dla tylko dla 5 osobników.