Pomoc dla zwierząt i roślin

www.wygrajwkolorze.pl http://szkoleniewataha.pl/hotel-dla-psow/

Od ponad stu lat można zaobserwować wymieranie wielu gatunków zwierząt i roślin. Skala tego zjawiska jest ogromna i prowadzone są działania, które zmierzają do niedopuszczenia do dalszej degradacji fauny i flory. Mimo wszystko nadal i codziennie wycinane są ogromne hektary lasów deszczowych, określanych jako „Zielone płuca Ziemi”, a do atmosfery przedostaje się wciąż wiele szkodliwych substancji, które zatruwają powietrze. Urbanizacja i przemysł nie mogą pogodzić się naturą, nie mówiąc już o osiągnięciu nawet optymalnego stanu, który będzie zadowalał ludzi i nie godził przy tym w ekosystem. Człowiek beznamiętnie i nadmiernie czerpie z zasobów natury, co jak dziś możemy zaobserwować, ma negatywne skutki dla klimatu.

 

Jednak jak już wcześniej wspomniano podejmowane są wysiłki,aby ratować naszą planetę. W tym celu zakładane są parki narodowe oraz krajobrazowe, gdzie pod jak największą ochroną znajdują się zarówno zwierzęta i rośliny. W Polsce istnieją 23 parki narodowe, których obszar został podzielony w taki sposób, aby realizować zróżnicowane metody ochrony środowiska. Obszary te dzielone są ze względu na poziom ochrony: ścisłej, krajobrazowej oraz czynnej.

 

Również bardzo ważne w kontekście dbałości o stan środowiska naturalnego są rezerwaty przyrody, które działają na odmiennych zasadach niż wcześniej wspomniane parki narodowe i krajobrazowe, zakładające bardziej złożone i rozbudowane cele na rzecz ochrony natury. Rezerwat przyrody wskazuje na jeden ściśle określony cel i może on dotyczyć ochrony danego gatunku zwierzęcia lub rośliny. Dodatkowo rezerwat jest mniejszy niż park.

 

Na sam koniec warto wspomnieć o ogrodach zoologicznych, do których trafia coraz więcej zagrożonych gatunków zwierząt. Właśnie w tego typu miejscach próbuje się im stworzyć warunki analogiczne do tych, jakie panują w ich naturalnych siedliskach, które niestety są notorycznie niszczone. W zoo zwierzęta zdane są na człowieka, jego opiekę i troskę.