Ochrona zwierząt – nie tylko futerkowych

www.archivorthodoxy.org http://szkoleniewataha.pl/szkolenie-indywidualne-dla-psow/

Czerwona Księga Zwierząt po raz pierwszy ukazała się w 1963 roku, chociaż już w 1949 roku powstała lista gatunków zagrożonych. Została ona opublikowana przez UICN, czyli Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów. Na stronach Księgi zostały wyróżnione wszystkie gatunki zwierząt, które są zagrożone wyginięciem. Poszczególne zwierzęta przypisywane są do odpowiednich im kategorii, ze względu na poziom zagrożenia, który ich dotyczy. Wiele z tych niebezpieczeństw, jakie na nie czyhają, jest związanych z działalnością człowieka, który coraz bardziej ingeruje w środowisko naturalne oraz bezpośrednio w pierwotne siedliska różnych gatunków zwierząt.

 

Analogicznie do Czerwonej Księgi Zwierząt powstał spis roślin zagrożonych wyginięciem. Podobnie jak w przypadku zwierząt tutaj też największymi niszczycielami są ludzie. W obu przypadkach niebezpieczeństwo notuje się w skali globalnej i nawet te miejsca na ziemi, które jeszcze nie zostały nadszarpnięte ręką człowieka, nie stanowią już oazy spokoju dla fauny i flory.

 

Prowadzone są również działania w skali lokalnej, które mają na celu ochronę gatunków zagrożonych, zarówno zwierząt i roślin. W Polsce od 1992 roku wydawane są również Czerwone Księgi, w których prowadzi się rejestry wszystkich zagrożonych gatunków na terenie kraju. Takie opracowania uzupełnione są o opisy poszczególnych roślin i zwierząt oraz mapy, które wskazują na ich naturalne rozmieszczenie i siedliska.