Mrówkojad wielki – jeszce większy

szkolenie psów poznań www.medyczny-info.pl

Mrówkojad wielki, inaczej zwany trójpalczastym, to kolejne zwierzę zagrożone wyginięciem ze względu na gwałtowne zmiany, jakie mają miejsce w jego naturalnym środowisku życia. Zamieszkuje tereny lasów deszczowych w Ameryce Łacińskiej i Południowej. W zależności od wielkości i ilości pożywienia (mrówki i termity) na danym obszarze jeden mrówkojad może zajmować nawet 2,5 km kw. powierzchni terenu, aby móc w pełni egzystować.

 

Podobnie jak w przypadku większości zwierząt zamieszkujących lasy tropikalne, tak i w przypadku mrówkojada największe zagrożenie, stanowi wycinka na wielką skalę. Może się ona odbywać w celach typowo przemysłowych lub założeniem takich działań jest paradoksalnie ochrona ekosystemu poprzez wycinkę chorych drzew. Jak wcześniej wspomniano każdy osobnik potrzebuje do życia stosunkowo dużej powierzchni terenu. Jednak wraz ze zmniejszanie się terenów zalesionych, maleje ilość pożywienia. Oczywiście usposobienie mrówkojada skłania go ku przenoszeniu się z miejsca na miejsce, aby znaleźć jedzenie, ale niestety czasem już nie ma on się gdzie udać.

 

Pomimo tego, że mrówkojady wielkie poruszają się po ziemi, bardzo dobrze sobie radzą ze wspinaczką po drzewach. Tutaj szukają pożywienia, głównie termitów, a także budują legowiska w sporych rozmiarów dziuplach.

 

Mrówkojad wielki został wpisany na listę CITES jako gatunek zagrożony wyginięciem.