Ochrona zwierząt – nie tylko futerkowych

Czerwona Księga Zwierząt po raz pierwszy ukazała się w 1963 roku, chociaż już w 1949 roku powstała lista gatunków zagrożonych. Została ona opublikowana przez UICN, czyli Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów. Na stronach Księgi zostały wyróżnione wszystkie gatunki zwierząt, które są zagrożone wyginięciem. Poszczególne zwierzęta przypisywane są do odpowiednich im kategorii, ze względu na poziom zagrożenia, który ich dotyczy. Wiele z tych niebezpieczeństw, jakie na nie czyhają, jest związanych z działalnością człowieka, który coraz bardziej ingeruje w środowisko naturalne oraz bezpośrednio w pierwotne siedliska różnych gatunków zwierząt.   Analogicznie do Czerwonej Księgi Zwierząt powstał spis roślin zagrożonych wyginięciem. Podobnie jak w przypadku zwierząt tutaj też największymi niszczycielami są ludzie. W obu przypadkach...

czytaj dalej

Pomoc dla zwierząt i roślin

Od ponad stu lat można zaobserwować wymieranie wielu gatunków zwierząt i roślin. Skala tego zjawiska jest ogromna i prowadzone są działania, które zmierzają do niedopuszczenia do dalszej degradacji fauny i flory. Mimo wszystko nadal i codziennie wycinane są ogromne hektary lasów deszczowych, określanych jako „Zielone płuca Ziemi”, a do atmosfery przedostaje się wciąż wiele szkodliwych substancji, które zatruwają powietrze. Urbanizacja i przemysł nie mogą pogodzić się naturą, nie mówiąc już o osiągnięciu nawet optymalnego stanu, który będzie zadowalał ludzi i nie godził przy tym w ekosystem. Człowiek beznamiętnie i nadmiernie czerpie z zasobów natury, co jak dziś możemy zaobserwować, ma negatywne skutki dla klimatu.   Jednak jak już wcześniej wspomniano podejmowane są wysiłki,aby ratować...

czytaj dalej

Zmiany środowiska naturalnego a zwierzęta

Człowiek od początków swego istnienia ingeruje w naturę i czyni to na dwa sposoby. Z jednej strony podejmuje działania mające na celu zwiększyć zasoby, jakie oferuje nam matka natura. Jednak równocześnie mniej lub bardziej świadomie niszczy to całe bogactwo natury. Zawierzyliśmy, jakoby było ono nieskończone i tym samym można z niego czerpać nieprzerwanie. Dziś wiemy, że jest jednak inaczej. Niektórzy już przejrzeli na oczy i starają się uświadomić innych.   Globalnym problemem są wszelkie zanieczyszczenia, jakie wytwarza człowiek. Odpady przedostają się do gleby, rzek, a natura nie jest sobie w stanie sama z tym poradzić. Podobnie jest ze ściekami kanalizacyjnymi, które przedostają się często do wód gruntowych.   Najgłośniej mówi się o efekcie cieplarnianym....

czytaj dalej

Mrówkojad wielki – jeszce większy

Mrówkojad wielki, inaczej zwany trójpalczastym, to kolejne zwierzę zagrożone wyginięciem ze względu na gwałtowne zmiany, jakie mają miejsce w jego naturalnym środowisku życia. Zamieszkuje tereny lasów deszczowych w Ameryce Łacińskiej i Południowej. W zależności od wielkości i ilości pożywienia (mrówki i termity) na danym obszarze jeden mrówkojad może zajmować nawet 2,5 km kw. powierzchni terenu, aby móc w pełni egzystować.   Podobnie jak w przypadku większości zwierząt zamieszkujących lasy tropikalne, tak i w przypadku mrówkojada największe zagrożenie, stanowi wycinka na wielką skalę. Może się ona odbywać w celach typowo przemysłowych lub założeniem takich działań jest paradoksalnie ochrona ekosystemu poprzez wycinkę chorych drzew. Jak wcześniej wspomniano każdy osobnik potrzebuje do życia stosunkowo dużej powierzchni terenu....

czytaj dalej

Jeż leśny na łonie natury

Jeż leśny, zwany również jeżem europejskim, zamieszkuje lasy mieszane o bujnym poszyciu. Jednak można go spotkać również w przydomowych ogródkach oraz parkach miejskich. Jeż w naszym kraju jest chroniony w sposób czynny. Znaczy to tyle, że wprowadzona zakaz jego zabijania, okaleczania lub też przetrzymywania w domu poza jego naturalnymi środowiskiem jako zwierzęcia domowego. W ramach ochrony czynnej wprowadzono również zakaz niszczenie jego siedlisk. Niestety pod tym względem przepisy są mniej lub bardziej świadomie lekceważone.   Jak wcześniej już wspomniano, jeż jest zwierzęciem o łagodnym usposobieniu. Często zbliża się w celu znalezienia pożywienia do osad ludzkich. Jednak czyha na niego w tych miejscach wiele zagrożeń. Największym są oczywiście drogi, po których poruszają się samochody. Wiele...

czytaj dalej

Tygrys bengalski

Tygrysy są zwierzętami, które nie są w stanie przystosować się do zmian zachodzących w środowisku naturalnym, zainicjowanych przez człowieka. Z racji tego, że do życia potrzebują ogromnych rozmiarów siedlisk, ich populacja znacznie się zmniejsza wraz z ekspansją ludzi na tereny dotychczas tylko zamieszkiwane przez te kotowate. Od lat 50-tych ubiegłego wieku z ośmiu podgatunków tygrysa wyginęły już trzy (kaspijski, balijski, jawajski). Pozostałe 5 podgatunków stale jest zagrożonych wyginięciem, gdyż szacuje się, że obecnie na świecie żyje na wolności tylko 3000 osobników.   Oczywiście największą winę za wymieranie tygrysów ponoszą ludzie. W XX wieku sporą popularnością cieszyły się polowania na te zwierzęta. Podczas tych barbarzyńskich rozrywek została odstrzelona ogromna liczba tygrysów, tylko i wyłącznie „dla...

czytaj dalej